Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ลาว หลวงพระบาง เวียงจันทน์


เยือนเมืองหลวงพระบาง เมืองแห่งมรดกโลกอันคงคุณค่าและความงดงาม
ชื่นชม วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิต อันเรียบง่ายของชาวล้านช้าง
พร้อมเที่ยวชมเมืองหลวง นครหลวงเวียงจัน เมืองหลวงของ สปป.ลาว
พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว พร้อมชุดข้าวเหนียวตักบาตรเช้า

ต.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพมหานคร หลวงพระบาง น้ำตกตาดกวงซี พระธาตุภูษี ตลาดไนท์บาร์ซา
วันที่สอง ตักบาตรตอนเช้าเช้า ตลาดเช้า พิพิธภัณฑ์หลวงพระบาง วัดเชียงทอง ล่องเรือน้ำโขง บ้านช่างไห ถ้ำติ่ง
วันที่สาม หลวงพระบาง วัดวิชุนราช พระธาตุหมากโม เวียงจัน ประตูชัย พระธาตุหลวง กรุงเทพมหานคร


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Lao Airlines
ราคา : เริ่มต้น 14,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿