Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HOLIDAYS & NEW YEAR TURKEY


พัก ระดับ 4-5 ดาว บินตรง
ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย, ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส Bosphorus เชื่อมทะเลดำกับทะเลมาร์มาร่า

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) อิสตันบลู (บินตรงไม่แวะ)
วันที่ 2 อิสตันบูล ชานัคคาเล่
วันที่ 3 ชานัคคาเล่ คูซาดาซี เอฟฟิซุส
วันที่ 4 คูซาดาสึ ปามุคคาเล่
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ คอนย่า คัปปาโดเกีย
วันที่ 6 คัปปาโดเกีย เกอเรเม่ อังการ่า
วันที่ 7 อังการ่า อิสตันบูล
วันที่ 8 อิสตันบูล
วันที่ 9 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 32,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿