Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TURKEY DELIGHT


พิเศษสุดๆ กับสายการบินระดับ บิน 5 ดาว
ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชทอปกาปึ, อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส
ชม สวนผีเสื้อ ที่มีความสวยงาม และพันธุ์ของผีเสื้อมากมาย
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ชม สุสานของประธานาธิบดีคนแรก และคนที่สอง ของตุรกี ณ สุสานอตาเติร์ก
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) โดฮา อิสตันบลู
วันที่ 2 อิสตันบูล ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปิ สุเหร่าสีน้ำเงิน อุโมงก์เก็บน้ำเยเรบาทัน ตลาดสไปซ์
วันที่ 3 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย ชานัคคาเล่ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
วันที่ 4 คูซาดาซี โรงงานเครื่องหนัง เอฟฟิซุส บ้านของพระแม่มารี ปามุคคาเล่
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย คอนย่า คาราวานสไรน์ สวนผีเสื้อ
วันที่ 6 คัปปาโดเกีย เกอเรเม่ นครใต้ดิน โรงงานทอพรม และ โรงงานเซรามิค
วันที่ 7 คัปปาโดเกีย อังการ่า ทะเลสาบเกลือ สุสานอตาเติร์ก โดฮา
วันที่ 8 โดฮา สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


8 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 32,927 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿