Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

คลาสสิก ตุรกี อังการ่า อิสตันบูล


ชมเมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย
ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย
ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
ชม โชว์ระบำหน้าท้อง สไตล์พื้นเมือง ประเทศตุรกี
ชม โรงงานเครื่องหนัง ซึ่งมีชื่อเสียงโด่งดังของ ประเทศตุรกี
ชมสัญลักษณ์อันชาญฉลาดด้านกลศึกของนักรบโบราณ ม้าไม้จำลองแห่งเมืองทรอย
ชมเมืองอันรุ่งเรืองในอดีตกาล ที่ปัจจุบันคงไว้เพียงซากปรักหักพัง เมืองเอฟฟิซุส และ เมืองเปอร์กามัม
ชม บ้านของพระแม่มารี ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นที่สุดท้ายที่พระแม่มารีอาศัยอยู่
ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองคุณภาพที่ ตลาดสไปซ์
ล่องเรือบอสฟอรัส ชมความงดงามของแผ่นดิน 2 ทวีป

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ) กรุงเคียฟ (ประเทศยูเครน) กรุงอังการ่า (ประเทศตุรกี)
วันที่ 2 อังการ่า คัปปาโดเกีย เกอเรเม่
วันที่ 3 คัปปาโดเกีย คอนย่า ปามุคคาเล่
วันที่ 4 ปามุคคาเล่ เอฟฟิซุส คูซาดาซึ
วันที่ 5 คูซาดาซึ เปอร์กามัม ชานัคคาเล่ อิสตันบูล
วันที่ 6 ชานัคคาเล่ อิสตันบูล
วันที่ 7 อิสตันบูล ยูเครน
วันที่ 8 สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)


8 วัน 6 คืน
ราคา : เริ่มต้น 27,955 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿