Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย มอสโคว์


พิเศษ!!นั่งรถลากเลื่อน Husky Sledding

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ดูไบ มอสโคว์
วันที่สอง ดูไบ มอสโคว์ ถนนอารบัท
วันที่สาม เมืองหิมะ Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน สแปร์โร่ฮิลล์ รัสเซี่ยนเซอร์คัส มหาวิทยาลัยมอสโคว์
วันที่สี่ สถานีรถไฟใต้ดิน ตลาดอิสมายลอฟกี้ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ โบสถ์อัสสัมชัญ ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ ระฆังพระเจ้าซาร์ ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์
วันที่ห้า มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง มหาวิหารเซนต์บาซิล หอนาฬิกาซาวิเออร์ ห้างสรรพสินค้ากุม สวน Zaryadye Park ดูไบ
วันที่หก กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 34,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 39,900 ฿
เริ่มต้น 31,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 31,999 ฿