Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

INSPIRED BY ICELAND


เมืองเรคยาวิก หมู่บ้านวิก โจกุลซาลอน หาดทรายดำ REYNISFJARA
อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ น้ำพุร้อนกีย์เซอร์
โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา บลูลากูน

ธ.ค. - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง เมืองเฮลซิงกิ เมืองเรคยาวิก หมู่บ้านวิก น้ำตกเซลจาลันต์ฟอสส์ น้ำตกสโกการ์
วันที่สาม อุทยานแห่งชาติสเกฟตาลเฟลล์ โจกุลซาลอน ธารน้ำแข็งพันปี
วันที่สี่ หาดทรายดำ REYNISFJARA BLACK SAND BEACH Dyrh'laey จุดชมวิวริมชายฝั่งทะเล
วันที่ห้า อุทยานแห่งชาติธิงเวลลีร์ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ น้ำพุร้อนกีย์เซอร์
วันที่หก เมืองเรคยาวิก โบสถ์ฮัลล์กรีมสคิร์คยา อนุสาวรีย์ของเลฟร์ อีริกสัน บลูลากูน อาบน้ำแร่
วันที่เจ็ด สนามบินนานาชาติเคฟลาวิค เมืองเฮลซิงกิ
วันที่แปด สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Fin Air
ราคา : เริ่มต้น 109,000 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 69,900 ฿
เริ่มต้น 65,999 ฿
เริ่มต้น 55,999 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿