Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ไอซ์แลนด์(ล่าแสงเหนือ)


ล่าแสงเหนือโดยไกด์ท้องถิ่นผู้ชำนาญ
ปรากฏการแสงเหนือจะเกิดระหว่างเดือน กันยายน - เมษายน ของทุกปี
พิเศษ...ทานอาหารค่ำพร้อมชมวิวบนอาคารพาร์ลา

พ.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฮลซิงกิ เรคยาวิค
วันที่2 เรคยาวิค Golden Circle น้ำตกสโกก้า วิค
วันที่3 วิค ธารน้ำแข็งไมดาล โจคูล ขับรถสโมโมบิล อุทยานแห่งชาติสกาฟตาเฟล
วันที่4 วิค เรนิสแดรงเกอร์ หาดทรายดำ ภูเขาไฟเอยาฟจาลลายุค เซลลฟอส เรคยาวิค *** ล่าแสงเหนือ ***
วันที่5 เรคยาวิค ชมปลาวาฬ ภูเขาคีร์กจูเฟล
วันที่6 เรคยาวิค บูล ลากูน ชมเมือง อาหารค่ำบนอาคารพาร์ลาน ช้อปปิ้ง
วันที่7 เรคยาวิค เฮลซิงกิ กรุงเทพฯ
วันที่8 กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Fin Air
ราคา : เริ่มต้น 109,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,999 ฿
เริ่มต้น 39,999 ฿
เริ่มต้น 39,999 ฿
เริ่มต้น 74,900 ฿