Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

สแกนดิเนเวีย 08 วัน


โคเปนเฮเกน กรุงออสโล เมืองคาร์ลสตัท
เรือสำราญ DFDS
เมืองเออเรบลู สต็อคโฮล์ม
พักบนเรือสำราญซิลเลียไลน์
ชมนครเฮลซิงกิ เข้าชมโบสถ์หินเทมเปอเลียวคิโอ

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ โดฮา
วันที่ 2 โดฮา โคเปนเฮเก้น ลิตเติ้ล เมอร์เมด น้ำพุเกฟิออน พระราชวังอมาเลียนบอร์ก ช้อปปิ้ง
วันที่ 3 ออสโล พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง สวนประติมากรรมวิกแลนด์ เดินเล่นย่านเอเคอร์บรูค ช้อปปิ้งที่แบรนด์เนมย่านถนนคาร์ลโจฮัน
วันที่ 4 ออสโล คาร์ลสตัท เออเรบรู สต๊อกโฮล์ม
วันที่ 5 สต็อคโฮล์ม ศาลาว่าการเมือง เขตเมืองเก่า "แกมล่าสแตน" ล่องเรือสำรำญ ซิลเลียไลน์ SILJA LINE
วันที่ 6 เฮลซิงกิ ตูรกุ (เมืองหลวงเก่าของฟินแลนด์) เฮลซิงกิ
วันที่ 7 เฮลซิงกิ ชมเมือง ช้อปปิ้ง สนามบิน
วันที่ 8 โดฮา สนามบินสุวรรณภูมิ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 56,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,999 ฿
เริ่มต้น 62,999 ฿
เริ่มต้น 52,999 ฿
เริ่มต้น 55,999 ฿