Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก


เข้าชมพิพิธภัณฑ์อามูรี่ (เครมลิน) การแสดงละครสัตว์
เที่ยวมอสโคว์ จตุรัสแดง เมืองซากอร์ส เนินเขาสแปร์โร่
ชมวิหารเซนต์ซาเวียร์
นั่งรถไฟด่วน Sapsan High-Speed Train
พระราชวังฤดูร้อน (ปีเตอร์ฮอฟ)
มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส
เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล
เข้าชมพระราชวังฤดูร้อนแคทเธอรีน

ก.ย. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 โดฮา มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ สวนสาธารณะซาริซิโน พิพิธภัณฑ์แห่งชัยชนะ การแสดงละครสัตว์
วันที่ 3 มอสโคว์ ซากอร์ส โบสถ์โฮลีทรินิตี้ มอสโคว์ วิหารเซนต์ซาเวียร์ (ด้านนอก) สถานีรถไฟใต้ดิน ย่านอาร์บัต
วันที่ 4 มอสโคว์ ตลาดพื้นเมือง เนินเขาสแปร์โร่ จัตุรัสแดง อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์
วันที่ 5 มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยรถไฟด่วน SAPSAN เข้าชมพระราชวังปีเตอร์ฮอฟ(พระราชวังฤดูร้อน) โบสถ์หยดเลือด (ด้านนอก)
วันที่ 6 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองครอนสตัดด์ มหาวิหารการเดินเรือแห่งนักบุญนิโคลัส ป้อมปราการ เข้าชมป้อมปีเตอร์และปอล เซนต์ไอแซค(ด้านนอก)
วันที่ 7 เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พุชกิ้น โบสถ์เชสมี(ด้านนอก) เข้าชมพระราชวังแคทเธอรีน มหาวิหารคาซาน(ด้านนอก) จัตุรัสพาเลซ ช้อปปิ้งเนฟสกี้ สนามบิน
วันที่ 8 กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 47,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 42,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿