Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

TOKYO ซุปตาร์ สกี สายแบ๊ว


ตระการตางานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว
เล่นสกี ณ ฟูจิเท็น พร้อมวิวภูเขาไฟฟูจิ เป็นฉากหลัง
เยี่ยมชม หมู่บ้านน้ำใส โอชิโนะฮักไก นั่งกระเช้า คาชิ คาชิ
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ และวัดนาริตะ
ช้อปปิ้งจุใจ โกเท็มบะ เอ้าเลท โอไดบะ อิออนและชินจูกุ
อาบน้ำแร่ธรรมชาติ ดินเนอร์ขาปูยักษ์ FREE WIFI ON BUS

ม.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สนามบินดอนเมือง
วันที่สอง สนามบินนาริตะ วัดอาซากุสะ ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี กระเช้าคาชิ คาชิ โกเท็มบะ เอ้าต์เลต Dinner บุฟเฟต์ขาปูยักษ์ ออนเช็นธรรมชาติ
วันที่สาม หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก พิธีชงชาญี่ปุ่น ฟูจิเท็น สกี รีสอร์ท โตเกียว ช้อปปิ้งชินจูกุ
วันที่สี่ ช้อปปิ้งโอไดบะ วัดนาริตะซัง ช้อปปิ้งอิออน ชมงานประดับไฟฤดูหนาว ณ หมู่บ้านเยอรมันแห่งโตเกียว คุจูกุริ
วันที่ห้า สนามบินนาริตะ สนามบิน ดอนเมือง


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Scoot
ราคา : เริ่มต้น 23,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,888 ฿
เริ่มต้น 23,888 ฿
เริ่มต้น 29,888 ฿
เริ่มต้น 24,888 ฿