Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

รัสเซีย ล่าแสงเหนือ [มอสโคว์-มูร์มันสค์]


เข้าชม "พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่" ซึ่งรวบรวมสมบัติที่ล้ำค่าในช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ ของแสงเหนือ ณ เมืองมูร์มันสค์
เข้าชม พิพิธภัณฑ์ทำลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์
สนุกสนานกับการขับสโนว์โมบิลตะลุยหิมะ
สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน

ธ.ค. - มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่ 1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มอสโคว์
วันที่ 2 มอสโคว์ ตลาดสินค้าพื้นเมือง สนามบิน มูร์มันสค์ หมู่บ้านซามิ นั่งรถกวางเรนเดียร์ลากเลื่อน ล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 3 มูร์มันสค์ เมืองโลโวซีโร่ หมู่บ้านซามิ สโนว์ฟาร์มสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน ตามล่าหาแสงเหนือ
วันที่ 4 มูร์มันสค์ ผ่านชมเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ อนุสาวรีย์อโลชา มหาวิหารเซนต์นิโคลัส สนามบิน มอสโคว์ จัตุรัสแดง
วันที่ 5 มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ อารามชี โนโวดิวิชี คอนแวนน์ สถานีรถไฟใต้ดิน อาร์บัต
วันที่ 6 มอสโคว์ เนินเขาสแปร์โร่ สวนสาธารณะซาริซิโน เข้าชมวิหารเซนต์ซาเวียร์ สนามบิน
วันที่ 7 กรุงเทพฯ


7 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 68,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 42,900 ฿
เริ่มต้น 55,900 ฿
เริ่มต้น 37,900 ฿