Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

อิตาลี-สวิส(จุงเฟรา)-ฝรั่งเศส


โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่
วิหารแพนธีออน บันไดเสปน ปราโต้ หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ เกาะเวนิส
สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค ล่องเรือกอนโดล่า***
อินเทอร์ลาเค่น เดินเที่ยวชมเมือง กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา
ไคลน์ไชเด็ค ดีจอง ปารีส พระราชวังแวร์ซายย์ ช้อปปิ้งแบรนด์เนม ห้างลาฟาแยตต์

ก.ย.- มี.ค. 62

กำหนดการ
วันที่1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่2 โรม นครรัฐวาติกัน มหาวิหารเซ็นต์ปีเตอร์ โคลอสเซียม เขตเมืองเก่า น้ำพุเทรวี่ วิหารแพนธีออน บันไดสเปน ปราโต้
วันที่3 หอเอนเมืองปิซ่า เมสเตร้ เกาะเวนิส สะพานถอนลมหายใจ จัตุรัสซานมาโค วิหารเซ็นต์มาร์ค ล่องเรือกอนโดล่า***
วันที่4 เวนิส อินเทอร์ลาเก้น ช้อปปิ้ง
วันที่5 อินเทอร์ลาเค่น กรินเดลวาลด์ นั่งรถไฟชมวิวพิชิตยอดเขาจุงเฟรา ถ้ำน้ำแข็ง1,000 ปี ภัตตาคารชมวิวพานอราม่า ไคลน์ไชเด็ค - ดีจอง
วันที่6 ดีจอง ปารีส City Tour พระราชวังแวร์ซายย์ ล่องเรือชมแม่น้ำแซนน์
วันที่7 ปารีส ชมเมือง แกลลารี ลาฟาแยตต์ กรุงเทพฯ
วันที่8 กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 59,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 61,999 ฿
เริ่มต้น 42,999 ฿
เริ่มต้น 39,999 ฿
เริ่มต้น 39,999 ฿