Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มัณฑะเลย์ พุกาม


ชม พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ (Golden Palace Monastry)
สะพานไม้อูเบ็ง (U-Ben) สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก
ชมพระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังที่ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยไม้สักที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเอเชีย
ชมวิวพระอาทิตย์อัสดงที่ยอดเขามัณฑะเลย์
ร่วมพิธีล้างหน้า พระพักตร์พระมหามัยมุนี(1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่า)
เมืองพุกาม (Bagan) ดินแดนแห่งเจดีย์หมื่นองค์
ชมวิวทะเลเจดีย์ในมุม 360 องศาที่สวยงามราวภาพวาด
สักการะ เจดีย์ชเวสิกอง (1 ใน 5 มหาสถานสิ่งศักดิ์สิทธ์ของพม่า)

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ พระตำหนักไม้สักชเวนานดอว์ วัดกุโสดอ พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวยอดเขามัณฑะเลย์
วันที่ 2. มัณฑะเลย์ สะพานไม้สักอูเบง พุกาม ชมวิวทะเลเจดีย์ที่เจดีย์ในมุม 360 องศาที่เจดีย์ชเวสันดอว์พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
วันที่ 3. พุกาม ตลาดยองอู วัดอนันดา วิหารธรรมยังยี เจดีย์ชเวสิกอง มัณฑะเลย์
วันที่ 4. มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุณี กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 14,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿