Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์.... มัณฑะเลย์


ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมสพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้ามทะเลสาบคองตามัน
ชมพระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ชมวัดกุโสดอ
เมนูพิเศษ กุ้งแม้น้ำเผา

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ เขามัณฑะเลย์
วันที่สอง ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดเจดีย์หยก กรุงเทพฯ


2 วัน 1 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 7,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 11,999 ฿
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 21,900 ฿