Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ทัวร์พม่า หลงรัก...พุกาม


ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน
สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์
ชมพระอาทิตย์ตกน้ำ ณ เจดีย์บูพยา
ชมโชว์หุ่นเชิด พุกาม โชว์พื้นเมืองที่ดังที่สุดของเมืองพุกาม
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา + บริการอาหารร้อนบนเครื่องไปกลับ

พ.ค. - ก.ย. 62

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ พุกาม จุดชมวิวทะเลเจดีย์ เจดีย์บูพญา โชว์พื้นเมืองเชิดหุ่นกระบอก
วันที่สอง พุกาม วัดเจดีย์ชเวสิกอง วัดอนันดา วัดมนุหา วัดกุบยางกี วัดติโลมินโล วัดสัญพัญญู วิหารธรรมยันจี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
วันที่สาม มัณฑะเลย์ พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 10,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 7,999 ฿
เริ่มต้น 16,900 ฿
เริ่มต้น 7,999 ฿
เริ่มต้น 11,999 ฿