Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน


ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน
ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน
ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์
ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์
ล่องแม่น้ำอิระวะดีชม เมืองมิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน และ ทัชมาฮาลพม่า
ตักบาตรพระสงฆ์ 1,400 รูป ณ วัดมหากันดายง และชมวัดกุโสดอ
เที่ยวเมือง สกายน์ สักการะเจดีย์เก๊ามูดอว์ นั่งรถม้าชมเมืองอังวะ
เมนูพิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มัณฑะเลย์ สกายน์ เจดีย์เก๊ามูดอว์ อังวะ-นั่งรถม้าชมเมือง สกายน์ฮิลล์
วันที่สอง พระราชวังมัณฑะเลย์ พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ มิงกุน ระฆังมิงกุน เจดีย์มิงกุน ทัชมาฮาล
วันที่สาม ร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์พระมหามัยมุณี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง วัดมหากันดายง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 11,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿