Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน เปิดตัวซุปตาร์


สัมผัสการบริการสุดพิเศษความสะดวกครบครัน ด้วยสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส
นำท่านเหินฟ้าสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง หรือสนามบินดานัง
ล่องเรือมังกรพร้อมชมการแสดงพื้นบ้าน ล่องเรือผ่านแม่น้ำหอม
ตลาดดองบา ศูนย์รวมแฟชั่นเมืองเวียดนาม เมืองโบราณฮอยอัน
หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน นั่งกระเช้าบานาฮิลล์ วัดลินห์อึ๋ง

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง เว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือ มังกร แม่น้ำหอม
วันที่สอง เจดีย์เทียนมู่ สุสานกษัตริย์ไคดิงห์ เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้งฮอยอัน วัดฟุ๊กเกี๋ยน บ้านโบราณ สะพานญี่ปุ่น ศาลกวนอู
วันที่สาม ฮอยอัน กระเช้าบานาฮิลล์ บานาฮิลล์ Fantasy Park (รวมเครื่องเล่น) ดานัง วัดลินห์อึ๋ง สะพานมังกร
วันที่สี่ ดานัง ช้อปปิ้งตลาดฮาน กรุงเทพ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 10,888 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 9,888 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿