Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

KOREA PLUS + SPECIAL WINTER


ธ.ค. - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันแรก พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง วัดวาวูจองซา ลานสกี
วันที่สาม ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ฮงแด ช็อปปิ้งสตรีท หอคอยกรุงโซล ล๊อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
วันที่สี่ ร้านสมุนไพร ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี พระราชวังถ็อกซูกุง บลูเฮาส์ ตลาดเมียงดง ร้านละลายเงินวอน


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 16,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 15,888 ฿
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿