Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ASIANA PLUS + JOY WINTER


ธ.ค. - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันแรก พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา
วันที่สาม ลานสกี ล็อตเต้ โซล สกาย สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
วันที่สี่ ร้านน้ำมันสน ศูนย์เครื่องสำอางค์ ช็อปปิ้ง ย่านฮงแด พระราชวังถ็อกซูกุง บลูเฮาส์ ตลาดเมียงดง
วันที่ห้า ร้านค้าสมุนไพร ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี หอคอยกรุงโซล ย่านอินซาดง ซุปเปอร์มาร์เก็ต


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Asiana Airlines
ราคา : เริ่มต้น 20,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 15,888 ฿
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿