Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HASHTAG EASTERN EUROPE


ออสเตรีย ฮังการี สโลวัค เชค
เวียนนา บูดาเปสต์ บราติสลาวา ปร๊าค ครุมลอฟ ฮัลสตัดด์
บินตรง กรุงเทพ-เวียนนา/ เวียนนา-กรุงเทพ พร้อมสะสมไมล์การบินไทย 50%
พักโรงแรม 4 ดาว (พักฮังการี 1 คืน / เชค 2 คืน / ออสเตรีย1คืน)
เที่ยวครบทุกไฮไลท์!!

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เวียนนา(ออสเตรีย)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ เวียนนา(ออสเตรีย) บูดาเปสต์ (ฮังการี)
วันที่ 3 บูดาเปสต์ พาร์นดอร์ฟเอาท์เล็ต บราติสลาวา (สโลวัค) ปร๊าค (เชค)
วันที่ 4 ปร๊าค เชสกี้ครุมลอฟ เชสเก้บูเดโจวิช
วันที่ 5 เชสเก้บูเดโจวิช ฮัลสตัดด์ (ออสเตรีย) เวียนนา
วันที่ 6 เวียนนา ชมเมือง กรุงเทพฯ
วันที่ 7 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


7 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 39,991 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 69,900 ฿
เริ่มต้น 65,999 ฿
เริ่มต้น 55,999 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿