Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

5 STARS TURKEY


เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
เยือนพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ อิสตัลบูล
วันที่ 2. อิสตัลบูล พระราชวังโดลมาบาเช อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน อังการ่า
วันที่ 3. อังการ่า คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 4. คัปปาโดเกีย คอนย่า นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล
วันที่ 5. คอนย่า ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส
วันที่ 6. ปามุคคาเล คูซาดาสึ เมืองโบราณเอเฟซุส บ้านพระแม่มารี
วันที่ 7. คูซาดาสึ เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส ชานัคคาเล
วันที่ 8. ชานัคคาเล เฟอร์รี่ข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์ อิสตัลบูล แกรนด์บาซาร์
วันที่ 9. สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส สนามบิน
วันที่ 10. กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 36,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿