Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

BUSAN PLUS + JOY WINTER


ธ.ค. - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันแรก พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่สอง สนามบินนานาชาติกิมแฮ สะพานเดินทะเล นั่งกระเช้าลอยฟ้า หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด วัดแฮดง ยงกุงซา ล็อตเต้ เอาท์เลท
วันที่สาม เอเปค เฮ้าส์ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ ลานสกี (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ปูซานทาวเวอร์ ดาวทาวน์
วันที่สี่ โบสถ์ Jukseong ร้านสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 16,300 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 15,888 ฿
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿