Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

จิ่วจ้ายโกว...ต้มยำกุ้ง หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู


พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เฉิงตู
วันที่ 2 เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่ ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (ไม่รวมรถเหมาในอุทยาน)
วันที่ 4 จิ่วจ้ายโกว อุทยานแห่งชาติหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เม่าเสี้ยน
วันที่ 5 เม่าเสี้ยน ฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่) โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ถนนโบราณจินหลี่ เฉิงตู กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Sichuan Airlines
ราคา : เริ่มต้น 23,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿