Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เฉิงตู การ์เซียร์สวรรค์ หวงหลง ซงผิงโกว


พิชิตความสูง 4,860 เมตร..สัมผัสหิมะ อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์
สัมผัสหุบเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติ "หวงหลง"
ชมความงามของทะเลสาบน้อยใหญ่.....ซงผิงโกว ความสวยงามที่ไม่แพ้จิ่วจ้ายโจว
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เฉิงตู เม่าเสี้ยน
วันที่ 2 ต๋ากู่ปิงชวน อุทยานภูผาการ์เซียร์สวรรค์(รวมกระเช้า) เม่าเสี้ยน
วันที่ 3 อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) เม่าเสี้ยน
วันที่ 4 อุทยานซงผิงโกว(รวมรถอุทยาน) เฉิงตู ร้านยางพารา
วันที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนโบราณจิ่งหลี่ เฉิงตู กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 28,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿