Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

จิ่วจ้ายโกว หวงหลง เฉิงตู


จิ่วจ้ายโกว ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา
สัมผัสหุขเขาที่ยังคงความงาม อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เฉิงตู เม่าเสี้ยน
วันที่ 2 เม่าเสี้ยน อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) หวงหลง จิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ้วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว เมืองชวนจู่
วันที่ 4 เมืองชวนจู่ ผ่านชมกำแพงเมืองดบราณซงพาน ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี เฉิงตู ร้านยางพารา
วันที่ 5 ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ร้านนวดฝ่าเท้า ถนนโบราณจิ่งหลี่ เฉิงตู กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 25,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿