Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว หวงหลง


ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา จิ่วจ้ายโกว
สัมผัสหุขเขาที่ยังคงความงามตามธรรมชาติไว้ที่ อุทยานแห่งชาติหวงหลง
ถนนซุนซีลู่ ชมโชว์เปลี่ยนหน้ากาก

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ เฉิงตู
วันที่ 2 เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซี ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน จิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) จิ่วจ้ายโกว เมืองชวนจู่
วันที่ 4 เมืองชวนจู่ อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) หวงหลง เมืองเม่าเสี้ยน
วันที่ 5 เมืองเม่าเสี้ยน เฉิงตู ร้านหยก ร้านผ้าไหม ถนนซุนซีลู่ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
วันที่ 6 ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านยางพารา ถนนโบราณจิ่งหลี่ เฉิงตู กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Air China
ราคา : เริ่มต้น 25,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿