Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว


จิ่วจ้ายโกว...ชมความงามที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมา
ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า...สัตว์สงวนหายากถือกำเนิดในมณฑลเสฉวน
อิสระช้อปปิ้งถนนโบราณจิ่งหลี่
ลิ้มรสอาหารสมุนไพร เพื่อสุขภาพ

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ)
วันที่ 2 กรุงเทพฯ เฉิงตู ผ่านชมทะเลสาบเตี๊ยซี ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน ปากหุบเขาจิ่วจ้ายโกว
วันที่ 3 อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว(รวมรถประจำอุทยาน) เมืองชวนจู่
วันที่ 4 เมืองชวนจู่ ร้านใบชา เฉิงตู ถนนโบราณจิ่งหลี่
วันที่ 5 ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่) ร้านนวดฝ่าเท้า ร้านยางพารา ถนนคนเดินซุนซีลู่ เฉิงตู กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : China Eastern Airlines
ราคา : เริ่มต้น 19,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿