Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ที่สุด... โล้สำเภา SHANGHAI


เที่ยว3 เมือง สุดคลาสลิก เซี่ยงไฮ้ อู๋ซี หังโจว
เมนูพิเศษ !! เสี่ยวหลงเปา-ไก่ขอทาน-ขาหมูซูโจว-หมูพันปี-ไก่แดง
โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 23 กก

ก.ค. - ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) เซี่ยงไฮ้
วันที่ 2 เซี่ยงไฮ้ อูซี พระใหญ่หลิงซาน(รวมรถราง) ศาลาฝานกง ร้านไข่มุก ถนนโบราณชิงหมิงเฉียว
วันที่ 3 อู๋ซี หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู หมู่บ้านใบชา ถนนโบราณเห่อฟางเจี่ย
วันที่ 4 หังโจว ร้านผ้าไหม ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน เซี่ยงไฮ้ ร้าน STARBUCKS RESERVE ROASTERY สวยและใหญ่ที่สุดในโลก ถนนนานกิง
วันที่ 5 หาดไว่ทาน ชมวิวบนตึก SWFC ชั้น100 ร้านยาบัวหิมะ ร้านหยก ตลาดเถ่าเปา เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)


5 วัน 3 คืน
ราคา : เริ่มต้น 14,900 ฿


โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿