Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฉงชิ่ง ต้าจู๋ ล่องเรือสำราญหรู CENTURY PARAGON


ไม่เข้าร้านรัฐบาล
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ และวัฒนธรรมของ...นครฉงชิ่ง
พักบนเรือสำราญหรูระดับ 5 ดาว ... CENTURY PARAGON
พักโรงแรม 5 ดาวตลอด 5 คืน
ชมความงามของพุทธศาสนา...ผาหินแกะสลักต้าจู่

ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฉงชิ่ง เมืองโบราณฉือชีโข่ว ขึ้นเรือสำราญ
วันที่ 2 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง เจดีย์สือเป่าไจ้ งานเลี้ยงต้อนรับ
วันที่ 3 ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง ชวีถังเสีย อูเสีย เสินหนีซวี ซีหลิงเสีย งานเลี้ยงอำลา
วันที่ 4 เขื่อนยักษ์ซานเสียต้าป้า(รวมรถแบตเตอรี่) อี๋ชาง รถไฟความเร็วสูง ฉงชิ่ง
วันที่ 5 ฉงชิ่ง ต้าจู่ ผาหินแกะสลักต้าจู๋(รวมรถแบตเตอรี่) ต้าจู่ ฉงชิ่ง
วันที่ 6 ถ่ายรุปด้านนอกมหาศาลาประชาคม ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเป่ย หงหยาต้ง ฉงชิ่ง กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 37,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿