Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ฉงชิ่ง อู่หลง ต้าจู๋ โชว์ IMPRESSION WULONG


ไม่เข้าร้านรัฐบาล
ล่องเรือชมความงามแม่น้ำแยงซีเกียง...วิวทิวทัศน์แสงสีเมืองฉงชิ่ง
ถ้ำฝูหยงต้ง.....ตระการตาหินงอกหินย้อยในถ้ำสวยที่สุดของจีน
หลุมฟ้า สามสะพานสวรรค์....ชม 3 สะพานหินธรรมชาติที่ใหญ่สุดของเอเชีย
ชมโชว์ประทับใจ..... IMPRESSION WULONG
อาหารพิเศษ....หม้อไฟฉงชิ่ง ..เป็ดปักกิ่ง

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ฉงชิ่ง อู่หลง
วันที่ 2 อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์(รวมรถแบตเตอรี่) ระเบียงแก้วอู่หลง ชมโชว์ IMPRESSION WULONG
วันที่ 3 ถ้ำฝูหยงต้ง ฉงชิ่ง สวนเอ๋อหลิง หมู่บ้านโบราณฉือชีโข่ว ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง
วันที่ 4 ฉงชิ่ง ต้าจู่ เมืองโบราณชางโจว ผาหินแกะสลักที่เป่าติ่ง ฉงชิ่ง ถนนคนเดินเจี่ยฟ่างเปย
วันที่ 5 หงหยาต้ง ฉงชิ่ง กรุงเทพฯ


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : ไทยสมายล์
ราคา : เริ่มต้น 25,900 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿