Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

READY EAST EUROPE


ชมหมู่บ้านมรดกโลฮัลสตัท หมู่บ้านที่สวยงามที่สุด
ชมปราสาทนอยชวานสไตน์ ปราสาทที่สวยงามต้นกำเนิดของปราสาทในดิสนีย์
ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองขึ้นชื่อ ขาหมูเยอรมัน และไส้กรอกเวียนนา

พ.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ มิวนิก โฮเฮนชวานเกา ปราสาทนอยชวานสไตน์ อินส์บรูค หลังคาทองคำ
วันที่ 3 อินส์บรูค ฮัลสตัท หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท ซาลส์บูร์ก บ้านเกิดโมสาร์ท ถนนเก็ตเตรียกาสเซส
วันที่ 4 ซาลส์บูร์ก เชสกี้ครุมลอฟ ปราสาทครุมลอฟ ปราก ปราสาทปราก มหาวิหารเซนต์วิตัส
วันที่ 5 ปราก เวียนนา พาร์นดอร์ฟ เอาท์เล็ท
วันที่ 6 เวียนนา ถนนสายวงแหวน พระราชวังฮอฟเบิร์ก โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น พระราชวังเชินบรุนน์ ถนนคาร์นท์เนอร์
วันที่ 7 เวียนนา สนามบินเวียนนา กรุงเทพฯ
วันที่ 8 เดินทางถึงกรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 48,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 69,900 ฿
เริ่มต้น 65,999 ฿
เริ่มต้น 55,999 ฿
เริ่มต้น 66,900 ฿