Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

JEJU SPECIAL WINTER


อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค
ร้านน้ำมันสน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ชายหาดวอลจองรี ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู

ธ.ค. - ก.พ. 62

กำหนดการ
วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศเกาหลีใต้
วันที่สอง อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค สวนส้มไร้เมล็ด วัดซันบังซา ภูเขาซองอัค
วันที่สาม ร้านน้ำมันสน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ ชายหาดวอลจองรี
วันที่สี่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ศูนย์เครื่องสำอาง ศูนย์โสม ดิวตี้ฟรี ดาวทาวน์เมืองเชจู กรุงเทพ


4 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Eastar Jet
ราคา : เริ่มต้น 12,100 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 15,888 ฿
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 14,900 ฿