Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง


ชมกำแพงเมืองจีน สิงมหัศจรรย์ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
ชมความวิจิตรงของสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ของพระราชวังกู้กง วังหลวงที่เป็นจุดกำเนิดศูนย์กลางอำนาจของจีน
เยี่ยมชมพระราชวังฤดูร้อน วังหลวงเก่าสมัยพระเจ้ากุบไลข่าน ชมสวนสวยตามหลักฮวงจุ้ยของจีนโบราณ
สะดวกสบายกับการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง CRH จากปักกิ่ง สู่เซี่ยงไฮ้
เมืองจูเจียเจียว ล่องเรือ ลำธารไข่มุก อันได้ชื่อว่าเวนิสชานเมืองเซี่ยงไฮ้ ที่ไม่ควรพลาด
ชมวิวนครเซี่ยงไฮ้ ณ หาดไว่ทาน (The Bund) และลอดอุโมงค์เลเซอร์
ลิ้มรสอาหารขึ้นชื่อ...เมนูพิเศษ ปักกิ่ง ชิมเป็ดปักกิ่งและสุกี้มองโกล เซี่ยงไฮ้

ส.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ ปักกิ่ง ถนนหวังฝูจิ่ง
วันที่ 2 ปักกิ่ง จัตุรัสเทียนอันเหมิน พระราชวังกู้กง ผลิตภัณฑ์ยางพารา หอฟ้าเทียนถาน กายกรรมปักกิ่ง
วันที่ 3 ศูนย์หยก กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ พระราชวังฤดูร้อน
วันที่ 4 ร้านผีเซี๊ยะ ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ ศูนย์ชาจีน
วันที่ 5 เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ ลอดอุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ ถนนนานกิง
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้ กรุงเทพฯ


6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 22,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 16,777 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿