Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

หังโจว จิ่วหัวซาน แดนพุทธภูมิ


เยือนดินแดนพุทธภูมิ สวนพุทธธรรมจิ่วหัวซาน สักการะรูปปั้น องค์ตี้จ้างหวาง
เยือนถิ่นประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันเก่าแก่ เมืองโบราณเหอฝังเจีย
กราบสักการะ พระหยกขาว ชมเจดีย์เหลยเฟิง (ตำนานนางพญางูขาว)
ชมความเก่าแก่ริมฝั่งคลอง ณ เมืองโบราณอูเจิ้น (พักหมู่บ้านน้ำ)
ล่องเรือทะเลสาบซีหู ทะเลสาบที่นักกวีจากทั่วทิศกล่าวถึงในงานเขียนมากที่สุดในจีน
ลิ้มรสอาหารเมนูพิเศษ...ไก่ขอทาน+หมูตงโพ ,เสี่ยวหลงเปา และกุ้งมังกร

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู เจดีย์เหลยเฟิง หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย
วันที่ 3 หังโจว จิ่วหัวซาน สวนพุทธรรมจิ่วหัวซาน(รวมรถอุยาน) พระพุทธรูปองค์พระกษิติครรภ์โพธิสัตว์
วันที่ 4 จิ่วหัวซาน อู่เจิ้น เมืองโบราณอู่เจิ้น
วันที่ 5 อู่เจิ้น ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมถงเซียง เซี่ยงไฮ้ ศูนย์การแพทย์จีนแผนโบราณ ตลาดร้อยปีเฉินหวังเมี่ยว อุโมงค์เลเซอร์ หาดไว่ทาน ถนนนานกิง
วันที่ 6 เซี่ยงไฮ้ ศูนย์อัญมณีหยก วัดพระหยกขาว หังโจว HANGZHOU OUTLET หังโจว กรุงเทพฯ


6 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Air China
ราคา : เริ่มต้น 22,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 19,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 15,999 ฿