Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Beautiful Italy


ทัวร์อิตาลี 9 วัน 6 คืน
มิลาน-โคโม่-เวนิส พิเศษ!! สปาเก็ตตี้หมึกดำ
โบโลญญ่า-พาร์ม่า-ราพัลโล่
ซิงเควเทอร์เร่ ดินแดน 5 หมู่บ้าน
ปิซ่า-ฟลอเร้นซ์-พราโต้-โรม-
ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet-โรม

23 - 31 ธ.ค.2561

กำหนดการ
วันแรก 23 ธ.ค.61 กรุงเทพฯ
วันที่สอง 24 ธ.ค.61 กรุงเทพฯ มิลาน โคโม่ เวนิส (อิตาลี)
วันที่สาม 25 ธ.ค.61 เวนิส โบโลญญ่า พาร์ม่า
วันที่สี่ 26 ธ.ค.61 พาร์ม่า ราพัลโล่ ลาสเปเซีย เลอแวนโต้ ปิซ่า
วันที่ห้า 27 ธ.ค.61 ปิซ่า ฟลอเร้นซ์ พราโต้
วันที่หก 28 ธ.ค.61 พราโต้ ช้อปปิ้ง McArthurGlen Designer Outlet โรม
วันที่เจ็ด 29 ธ.ค.61 โรม
วันที่แปด 30 ธ.ค.61 โรม สนามบิน
วันที่เก้า 31 ธ.ค.61 กรุงเทพฯ


9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย : การบินไทย
ราคา : เริ่มต้น 58,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 49,999 ฿
เริ่มต้น 62,999 ฿
เริ่มต้น 52,999 ฿
เริ่มต้น 55,999 ฿