Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์...ดูไบ


ไปครั้งเดียวเที่ยวให้สุด
ฟรีขึ้นตึก เบิร์จคาลิฟา ตึงสูงที่สุดในโลก
ชมแกรนด์มอส ชมที่เที่ยวใหม่ล่าสุด ดูไบเฟรม
สุดมันส์ นั่งรถ 4WD ตะลุยทะเลทราย

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพ สุวรรณภูมิ สนามบินนานาชาติดูไบ
วันที่สอง ตึกบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ อาบูดาบี ถ่ายรูปกับรถFerrari Grand Mosque Heritage Village เอทิฮัดทาวเวอร์
วันที่สาม พระราชวังชีค สุเหร่าจูไมร่าห์ ชายหาดจูเมราห์ บุรจญ์อัลอาหรับ ขึ้นรถไฟ Monorail หมู่เกาะต้นปาล์ม โรงแรมแอตแลนทิส นั่งรถลิมูซีนชมเมือง ทะเลทรายอาหรับ ชมโชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่สี่ พิพิธภัณฑ์ดูไบ นั่งเรือ Abra ข้ามฟาก ตลาดเครื่องเทศ ตลาดทอง ดูไบเฟรม เอมิเรตส์มอลล์ สนามบินดูไบ
วันที่ห้า กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 29,900 ฿

โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 26,999 ฿
เริ่มต้น 29,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿