Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Korea Peak ปูซาน เคียงจู แทกู


วัดแฮดง ยงกุงซา หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมซอง หรือ ซานโตรินี่เกาหลี Songdo Skywalk
ปูซานทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ตลาดปลาจากัลซี เคียงจู วัดพุลกุกซา หอดูดาวว็อมซ็องแด
แทกู วัดดงฮวาวา สวนสนุก E-World 83 Tower Magic art สตรีทฟูดส์
พักปูซาน 2 คืน แทกู 1 คืน

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 สนามบินนานาชาติแทกู วัดดงฮวาซา สวนสนุกE-World 83 Tower Magic Art ถนน Dongseongno
วันที่ 3 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเคียงจู Gyeongju Donggung Palace และ Wolji Pond (DONGKUNG MOT) เมืองเคียงจู หมู่บ้านคนตระกูลฉ่อย ถ้ำซอกกูรัม หอดูดาวซอมซองแด วัดพลูกุกซา ปูซาน
วันที่ 4 หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน Songdo Skywalk พิพิธภัณฑ์สาหร่าย Busan Tower ศูนยร์วมเครื่องสำอางค์ ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง Duty Free ตลาดปลาจากัลชิ ตลาดนัมโพดง
วันที่ 5 วัดแฮดงยงกุงซา ฮอกเกตนามู แทกู หมู่บ้าน Daegu Otgo ตลาดซอมุน ถนนสตรีทฟู้ด Super Market สนามบินนานาชาติแทกู


5วัน 3คืน
เดินทางโดย : T'way Air
ราคา : เริ่มต้น 12,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 14,999 ฿
เริ่มต้น 12,999 ฿
เริ่มต้น 13,999 ฿