Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DREAM CENTRAL VIETNAM


สัมผัสมนเสน่ห์แห่งเวียดนาม
เว้ - ดานัง - ฮอยอัน
นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง
เมนูสุดพิเศษ.. กุ้งมังกร

ก.ย. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมืองดานัง เมืองเว้ พระราชวังเว้ ตลาดดองบา ล่องเรือมังกรชมแม่น้ำหอม
วันที่สอง เมืองเว้ วัดเทียนมู่ สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ เมืองฮอยอัน หมู่บ้านแกะสลัก - สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่ 101 เมืองดานัง
วันที่สาม หาดหมีเคว วัดหลินอึ๋ง ตลาดฮาน สนามบินดานัง กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : บางกอกแอร์เวย์
ราคา : เริ่มต้น 10,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿