Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

NICE NORTH SAPA


ซาปา สวรรค์ของคนรักธรรมชาติ
ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก

ส.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานแคท บา ไฮฟอง ฮานอย
วันที่สอง เมืองฮานอย เมืองซาปา หมู่บ้านชาวเขากั๊ต กั๊ต น้ำตกสีเงิน LOVE MARKET
วันที่สาม เมืองซาปา หุบเขาปากมังกร เมืองฮานอย วัดหงอกเซิน ทะเลสาบคืนดาบ ถนน 36 สาย
วันที่สี่ เมืองฮานอย จัตุรัสบาดิงห์ สุสานโฮจิมินห์ ท่าอากาศยานนอยไบ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Vietjet Air
ราคา : เริ่มต้น 9,888 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,999 ฿
เริ่มต้น 10,888 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿
เริ่มต้น 11,900 ฿