Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

LIMITED TURKEY


บิน 5 ดาว ลงอาดานา
กลับจาก อังการ่า
พัก 5 ดาว คัปปาโดเจีย 2 คืน
อิสตันบูล 2 คืน
เที่ยวสบาย แบบเต็มๆ ครบ คุ้ม จบทุกไฮไลท์!!
พิเศษ!! ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส
และรับประทานอาหารต่ำพร้อมชมโชว์ "BELLY DANCE"

ก.ย. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพ ฯ สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 โดฮา อาดานา มัสยิดกลาง ซาบันซี คัปปาโดเจีย
วันที่ 3 คัปปาโดเจีย เกอราเม่ หุบเขาอุซิซาร์ เมืองใต้ดิน โรงงานทอพรม โรงงานเซรามิค โรงงานเครื่องประดับ
วันที่ 4 คัปปาโดเจีย คอนย่า ที่พักของกองคาราวานในสมัยโบราณ พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า เมืองปามุคคาเล่
วันที่ 5 ปามุคคาเล่ ปราสาทปุยฝ้าย เฮียราโพลิส เมืองคูซาดาซึ ร้านเตอร์กิช ดีไลท์ บ้านพระแม่มารี เอฟฟิซุส
วันที่ 6 คูซาดาซี โรงงานผลิตเครื่องหนัง วิหารอะโครโปลิส โรงละครอะโครโปลิส ชานัคคาเล่
วันที่ 7 ชานัคคาเล่ ทรอย นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากผ่านช่องแคบดาร์ดะแนลล์สู่ เมืองอิสตันบูล อิสตันบูล
วันที่ 8 อิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮิปโปโดรม วิหารเซนต์โซเฟีย อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาทัน ตลาดแกรนด์ บาร์ซ่า
วันที่ 9 อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาห์เช่ ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส ตลาดสไปซ์บาซาร์ สนามบินอิสตันบูล โดฮา
วันที่ 1 โดฮา กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 33,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿