Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

HELLO DUBAI ABUDHABI


เปิดประสบการณ์ใหม่ ณ ดินแดนแห่งทะเลทรายสุดคลาสสิค เมืองแห่งมหัศจรรย์ชมความยิ่งใหญ่
แถมฟรี !! ขึ้นตึกเบิร์จคาริฟา ชั้น124 BURJ KHALIFA (THE TALLEST TOWER IN THE WORLD) ตึกที่มีความสูงเหยียบ 828 เมตร 160ชั้น
นั่ง Monorail ชมโครงการสุดอลังการ The Plam
ตะลุยทะเลทรายโดยรถ4WD พร้อมกิจกรรมแคมป์ปิ้ง ขี่อูฐชมพระอาทิตย์ตกดินดินเนอร์ใต้แสงจันทร์
ชมพรมผืนใหญ่ที่สุด ณ GRAND MOSQUE ซึ่งใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก
ช้อปปิ้งจุใจทั้งสินค้าพื้นเมืองและ Brand Nameใน Dubai Mall
เมนูพิเศษ....BBQ+บุฟเฟ่ต์สไตส์อาหรับ กลางทะเลทราย พร้อมชมโชว์สาวสวยระบำหน้าท้อง
ตึกใหม่!!! เข้าหอชมวิว DUBAI FRAME ที่มีลักษณะกรอบรูปขนาดใหญ่
พิเศษ!!! เข้าชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและศิลปะ แห่งกรุงปารีส ?พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ อาบูดาบี

ก.ค. - ต.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ดูไบ DUBAI FRAME
วันที่ 2 ดูไบ อาบูดาบี GRAND MOSQUE HERITAGE VILLAGE LOUVRE MUSEUM
วันที่ 3 ดูไบ JUMEIRAH BEACH บุรจญ์อัลอาหรับ BURJ AL ARAB Madinat Jumeirah Souk นั่งรถ Monorail THE PLAM ทัวร์ทะเลทราย(4WD)
วันที่ 4 ดูไบ DUBAI MUSEUM ABRA TAXI GOLD SOUK SPICE SOUK ขึ้นตึก BURJ KHALIFA DUBAI MALL+น้ำพุเต้นระบำ
วันที่ 5 กรุงเทพฯ


5 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Emirates
ราคา : เริ่มต้น 29,999 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 29,900 ฿
เริ่มต้น 26,999 ฿
เริ่มต้น 23,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿