Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง


วัดอาม่า โบสถ์เซนปอล์
ชมเวเนเชียน และ หอไอเฟลจำลอง
ขอพรวัดหวังต้าเซียน
หมุนกังหันขอโชคลาภวัดแชกงหมิว
อิสระช้อปปิ้งย่านดัง จิมซาจุ่ย และ CITYGATE
พักฮ่องกง 2 คืน
พิเศษ !! นั่งกระเช้านองปิง 360

ก.ย. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันแรก กรุงเทพฯ มาเก๊า วัดอาม่า เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วิหารเซนต์ปอล เก็บภาพประทับใจกับหอไอเฟล เดอะปาริเซียน เวเนเชี่ยน ฮ่องกง
วันที่สอง วิคตรอเรีย พีค รีพลัสเบย์ วัดแชกงหมิว วัดหวังต้าเซียน ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย
วันที่สาม กระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน CITYGATE OUTLET กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 13,999 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 5,995 ฿
เริ่มต้น 12,900 ฿
เริ่มต้น 6,888 ฿
เริ่มต้น 7,888 ฿