Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Great Of Egypt


พิเศษเปิดประสบการณ์ล่องเรือในแม่น้ำไนล์ แม่น้ำที่ยาวที่สุดในโลก
ชม มหาพีระมิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ มีอายุยาวนานกว่า 5,000 ปี
ชม หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคกลาง
ชม ป้อมปราการซิทาเดล อดีตที่ตั้งของหอประภาคารฟาโรส 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคเก่า
เข้าชมห้องมัมมี่ของพระมหากษัตริย์ทั้ง 11 พระองค์
ชม การแสดงพื้นเมืองอียิปต์โบราณ

ต.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ไคโร
วันที่ 2 ไคโร กีซ่า พีระมิด สฟิงซ์ ศูนย์กลางการทำกระดาษปาปีรุส โรงงานผลิตหัวน้ำหอม
วันที่ 3 ไคโร อเล็กซานเดรีย หลุมฝังศพใต้ดินแห่งอเล็กซานเดรีย ป้อมปราการซิทาเดล เสาปอมเปย์
วันที่ 4 ไคโร เมมฟิส ซัคคาร่า ป้อมปราการไคโรซิทาเดล สุเหร่าโมฮัมหมัดอาลี ล่องเรือแม่น้ำไนล์
วันที่ 5 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอียิปต์ ตลาดข่านเอลคาลีลี ไคโร กรุงเทพฯ
วันที่ 6 กรุงเทพฯ


6 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : Egypt Air
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 58,900 ฿
เริ่มต้น 34,888 ฿
เริ่มต้น 52,888 ฿