Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

มหัศจรรย์ AEC บรูไน ฟิลิปปินส์


ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+ฟิลิปปินส์
ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As'r Hassanil Mosque
ชม หมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
ชม วิวภูเขาไฟตาอัล ภูเขาไฟที่เล็กที่สุด ที่ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
ชมโรงงาน Jeepney Factory รถจิ๊ปหลากสีสัน

ก.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ บรูไน ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 Tamu Market หมู่บ้านกลางน้ำ มัสยิด Omar Ali Saiffuddien พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
วันที่ 3 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์ Malay Technology ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ บรูไน มะนิลา
วันที่ 4 มะนิลา Jeepney Factory ตาไกไต ชมวิวภูเขาตาอัล ชมโชว์พื้นเมือง
วันที่ 5 สวนไรซาล อินทรามูรอส โบสถ์ซานอะกุสติน ป้อมปราการซานติอาโก มะนิลา บรูไน กรุงเทพฯ


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 23,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿