Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บาหลี บรูไน Fantastic of ASEAN


ไปครั้งเดียว เที่ยว 2 ประเทศ บรูไน+อินโดนีเซีย
ชม ความงามของมัสยิดทองคำ Jame As'r Hassanil Mosque
ชม ลิงจมูกยาว สัตว์หายาก หาได้ที่เดียวบนเกาะบอเนียว
ชม วัดอุลันดานูบราตัน วัดสวยในอ้อมกอดแห่งขุนเขาและทะเลสาบ
ชม หมู่บ้าน คินตามณี จุดชมวิวภูเขาไฟและทะเลสาบบาร์ตู

ก.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ บรูไน บาหลี
วันที่ 2 ระบำบารองแดนซ์ ศูนย์ผ้าบาติก ศูนย์เครื่องเงิน หมู่บ้านคินตามณี ชมวิวภูเขาไฟบาร์ตูห์ วัดเตียร์ตาอัมปีล (วัดตัมปะซิริง) ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
วันที่ 3 วัดทามันอายุน เขาเบดูกัล ทะเลสาบบราตัน วัดอูลันดานูบราตัน ชมวิวนาขั้นบันได วัดทานาห์ลอต หาดจิมบารัน
วันที่ 4 บาหลี บรูไน ผ่านชมพระราชวัง Istana Nurul Iman ผ่านชมมัสยิด Omar Ali Saiffuddien มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah หมู่บ้านกลางน้ำ พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 5 บรูไน กรุงเทพฯ


5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 19,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 15,900 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿