Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

บรูไน The Golden Legacy


ชมความงามของมัสยิดทองคำ Jame As'r Hassanil Mosque
ชมหมู่บ้านกลางน้ำที่เก่าแก่ที่สุดในโลก Kampong Ayer
ผ่านชมพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลก Istana Nurul Isman
สัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ที่เดียวบนเกาะบอเนียว

ก.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ บรูไน ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต
วันที่ 2 มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah พิพิธภัณฑ์ Islamic Gallery พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia มัสยิด Omar Ali Saiffuddien หมู่บ้านกลางน้ำ ล่องเรือชมลิงจมูกยาว
วันที่ 3 Tamu Market ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman พิพิธภัณฑ์ Malay Technology Brunei's Arts and Handicraft Brunei Maritime ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ บรูไน กรุงเทพฯ


3 วัน 2 คืน
เดินทางโดย : Royal Brunei
ราคา : เริ่มต้น 15,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 23,900 ฿
เริ่มต้น 19,900 ฿
เริ่มต้น 19,888 ฿