Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Welcome to Turkey


เยือนโบดรัม (Bodrum) เป็นเมืองตากอากาศ เมืองท่องเที่ยวสำคัญของทางตุรกี
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
เที่ยวเมืองคัปปาโดเกีย (Cappadocia) ดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวา
เที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
ถ่ายรูปคู่กับม้าไม้จำลองแห่งทรอย (Wooden Horse of Troy)
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ก.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ
วันที่ 2 กรุงเทพฯ โดฮา โบดรัม ปามุคคาเล
วันที่ 3 ปราสาทปุยฝ้าย เมืองโบราณเฮียราโพลิส คอนย่า นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 4 คัปปาโดเกีย เกอเรเม่ อังการ่า
วันที่ 5 อังการ่า อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 6 สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ ฮิปโปโดม อ่างเก็บน้ำใต้ดิน เยเรบาตัน สุเหร่าสีน้ำเงิ แกรนด์บาซาร์
วันที่ 7 อิสตันบูล ม้าไม้จำลองแห่งทรอย ชานัคคาเล
วันที่ 8 ชานัคคาเล เพอร์กามัม วิหารอะโครโปลิส คูซาดาสึ
วันที่ 9 คูซาดาสึ โบดรัม สนามบิน
วันที่ 10 โดฮา กรุงเทพฯ


10 วัน 7 คืน
เดินทางโดย : Qatar Airways
ราคา : เริ่มต้น 29,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿