Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Spirit of Turkey


นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้)
เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
เที่ยวสบายๆ ชมม้าไม้จำลองที่เมืองทรอย (Troy)
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ส.ค. - พ.ย. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ อิสตันบูล
วันที่ 2. อิสตันบูล เคย์เซอร์รี่ เกอเรเม คัปปาโดเกีย ชมระบำหน้าท้อง
วันที่ 3. คัปปาโดเกีย คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา ปามุคคาเล
วันที่ 4. ปามุคคาเล ปราสาทปุยฝ้าย คูซาดาซึ เมืองโบราณเอเฟซุส
วันที่ 5. คูซาดาซึ ทรอย ชานัคคาเล
วันที่ 6. ชานัคคาเล อิสตันบูล พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส
วันที่ 7. ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน เซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปึ สนามบิน
วันที่ 8. อิสตันบูล กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 39,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿
เริ่มต้น 32,900 ฿
เริ่มต้น 32,927 ฿