Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

Best of Turkey


นำท่านบินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินเตอร์กิซ แอร์ (สะสมไมล์ ROP ไม่ได้)
เที่ยวชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป
เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย
ตื่นตากับความอัศจรรย์ทางธรรมชาติกับปามุคคาเล (Pamukkale)
เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ
ชมของล้ำค่าในพระราชวังทอปกาปึ (Topkapi Palace) ที่ยิ่งใหญ่
(Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia)
เพื่อชื่นชมดินแดนที่มีภูมิประเทศอันน่าอัศจรรย์ซึ่งเกิดจากลาวาภูเขาไฟ

ส.ค. - ธ.ค. 61

กำหนดการ
วันที่ 1. กรุงเทพฯ
วันที่ 2. อิสตันบูล อิชเมียร์ บ้านพระแม่มารี เอเฟซุส คูซาดาซึ
วันที่ 3. คูซาดาซึ ปามุคคาเล เฮียราโพลิส
วันที่ 4. ปามุคคาเล คอนย่า พิพิธภัณฑ์เมฟลานา คัปปาโดเกีย โชว์ระบำหน้าท้อง
วันที่ 5. คัปปาโดเกีย นครใต้ดิน พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง อิสตันบูล
วันที่ 6. ฮิปโปโดม สุเหร่าสีน้ำเงิน ฮาเยียโซเฟีย สไปซ์มาเก็ต
วันที่ 7. พระราชวังโดลมาบาเช ล่องเรือบอสฟอรัส พระราชวังทอปกาปึ ตลาดแกรนด์บาร์ซาร์ สนามบิน
วันที่ 8. อิสตันบูล กรุงเทพฯ


8 วัน 5 คืน
เดินทางโดย : Turkish Airlines
ราคา : เริ่มต้น 42,900 ฿โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 36,900 ฿
เริ่มต้น 31,900 ฿
เริ่มต้น 33,999 ฿
เริ่มต้น 36,999 ฿