Call center : 02-981-7759, 087-019-9992
Hotline 089-833-2823

DELIGHT SOUTH VIETNAM


เที่ยวครบทุกจุดไฮไลท์
ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธุ์
ดินเนอร์มื้อพิเศษ!! บนเรอล่องแม่น้ำไซง่อน
สนุกกับกิจกรรม!! นั่งรถราง "Roller Coaster"

ก.ค. - ม.ค. 62

กำหนดการ
วันแรก ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามบินTAN SON NHAT เมืองโฮจิมินท์ พิพิธภัณฑ์สงคราม เมืองดาลัท
วันที่สอง เมืองดาลัท CRAZYHOUSE พระราชวังฤดูร้อนของจักรพรรดิ - นั่งกระเช้าไฟฟ้า วัดตั๊กลัม หุบเขาแห่งความรัก น้ำตก DATANLA เมืองมุยเน่
วันที่สาม เมืองมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง FAIRY STREAM ท่าเรือมุยเน่ โฮจิมินท์ ล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำไซง่อน พร้อมชมการแสดงพื้นบ้านบนเรือ
วันที่สี่ เมืองโฮจิมินห์ ทำเนียบรัฐบาล วัดเทียนหาว โบสถ์นอร์ทเธอร์ดัม ไปรษณีย์กลาง ตลาดเบ๋นถั่น สนามบินดอนเมือง


4 วัน 3 คืน
เดินทางโดย : แอร์เอเชีย
ราคา : เริ่มต้น 11,888 ฿
โปรแกรมทัวร์ที่เกี่ยวข้อง
เริ่มต้น 10,900 ฿
เริ่มต้น 13,900 ฿
เริ่มต้น 9,998 ฿
เริ่มต้น 8,988 ฿